Bassethound kennel van de Goudakkers

 

Titels  Ned. jeugdkampioen

            Lux.  jeugdkampioen

            Duits kampioen

             Nederlands kampioen 

 

 Let even op nieuw email adres

Email  bassethoundkennelvdgoudakkers@kpnmail.nl

 Adres                       :   Hof van Rome 71

PC +  woonplaats  :  7007 JX Doetinchem 

telefoon nr               :   0314-324516